Loading...

Information inför en eventuell sjukskrivning

Spela upp videon för information inför en eventuell sjukskrivning eller läs texten nedan.


För att Försäkringskassan skall kunna bedöma din rätt till sjukpenning är det av största vikt att sjukintyget innehåller tillräckligt med information om i vilken utsträckning din sjukdom eller skada medför en nedsatt arbetsförmåga. Besvara därför nedanstående frågor så tydligt som möjligt så underlättar det din möjlighet att få en korrekt bedömning. Dina svar kommer ligga till grund för försäkringskassans bedömning. Frågorna tar ca 10-15 minuter att besvara.

Mer information om sjukskrivning och rätt till sjukpenning hittar du på www.forsakringskassan.se